Home » photogallery » lifestyle » SOLAR ECLIPSE 2021 DO THESE THINGS

Solar Eclipse 2021: ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ 'ਚ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੁਭ ਫਲ

Solar Eclipse 2021 Do's- ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਫਾਇਰ (Ring Of Fire) ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  • |