Home » photogallery » lifestyle » TECH NEWS WHAT IS THE LIFE OF A SMARTPHONE WHERE EXPIRY DATE IS WRITTEN KNOW WHEN TO CHANGE YOUR PHONE AK

Tech News: ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ

Expiry Date Of Smartphone: ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।