Home » photogallery » punjab » PAPAYA IS COOKED WITH CHINESE CHEMICALS IN FAZILKA

​ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ​'​ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ​ਕੈਮੀਕਲਾਂ ​ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ..

  • |