HOME » Top Videos » Corona Virus
Share whatsapp

Amritsar 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ

Corona Virus | 10:47 AM IST Aug 17, 2020

Amritsar 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ , ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ , Guru nanak Dev Hospital ਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ , ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼

SHOW MORE