ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ
ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਅਕੜਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜੇ, ਮੋਢੇ, ਉਪਰਲੀ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ
ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ।
ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।